Velkoobchodní podmínky


VELKOOBCHODNÍ PODMÍNKY


 


Prodejce zboží značky EXCUBITOR


Omega accessories, s.r.o.


se sídlem Nové sady 988/2, 602 00 Brno


IČ: 05419000


společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, spisová značka: C 95216


pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu


umístěného na internetové adrese www.copshop.cz


ÚVODNÍ USTANOVENÍ


Velkoobchodním partnerem prodejce zboží značky EXCUBITOR se může stát každý, kdo má pro tuto činnost splněny zákonem dané podmínky, doloží potřebné doklady, provozuje kamenný či internetový obchod.


Registrace velkoobchodního partnera


Žadatel o registraci pro velkoobchod předloží následující doklady:


-výpis z Obchodního rejstříku nebo Živnostenský list


-Osvědčení o registraci DPH – v případě, že obchodník je plátcem DPH


-sdělení místa a názvu provozovny kamenného obchodu či internetové adresy a názvu e-shopu.


Dále žadatel o registraci pro velkoobchod uvede jméno pověřené kontaktní osoby pro obchodní jednání a její e-mailovou adresu a telefonní kontakt.


Po předložení výše uvedených dokladů a informací bude žadatel zaregistrován jako velkoobchodní partner.


Minimální odběr


Základní podmínkou pro velkoobchodní nákup je minimální odběr zboží v objemu:


5.000,- Kč bez DPH při první objednávce


2.500,- Kč bez DPH při každé další objednávce


Cena zboží a platební podmínky


Ceny pro velkoobchodní partnery se odvozují od aktuálních cen zboží internetového obchodu www.copshop.cz, přičemž na jednotlivé skupiny zboží budou poskytovány obchodní rabaty podle jednotlivých skupin zboží. Přehled rabatů obdrží velkoobchodní partner po registraci.


Kromě velkoobchodních rabatů má velkoobchodní partner nárok na množstevní slevu ve výši:


2% při jednorázovém odběru zboží nad 10.000,- Kč bez DPH


3% při jednorázovém odběru zboží nad 20.000,- Kč bez DPH


5% při jednorázovém odběru zboží nad 50.000,- Kč bez DPH


Při jednorázovém nákupu zboží nad 100.000,- Kč bez DPH bude stanovena smluvní cena.


Množstevní slevy nelze uplatnit na zboží, které je nabízeno za akční ceny nebo výprodejové ceny.


Cenová politika


Velkoobchodní partner může prodávat zakoupené zboží koncovým zákazníkům za ceny, které si stanoví individuálně.


Jako doporučená cena může sloužit cena stanovená pro koncové zákazníky na www.copshop.cz.


Koncové prodejní ceny pro maloobchodní zákazníky však nesmí být v kamenných či internetových obchodech nižší, než ceny pro maloobchodní zákazníky uvedené na www.copshop.cz.


Objednávání, přeprava a dodání zboží


Velkoobchodní partner objednává zboží prostřednictvím internetového obchodu www.copshop.cz. Při přijetí objednávky bude vystavena faktura a zaslána na e-mailovou adresu pověřené kontaktní osoby.


Velkoobchodní partneři mají nárok na dodávku zboží na fakturu se splatností 10 dnů při zaplacení 50% zálohy splatné po přijetí objednávky. Dodavatel si vyhrazuje právo odmítnout dodávku zboží na fakturu s prodlouženou splatností velkoobchodním partnerům se špatnou platební morálkou.


Podle zvoleného způsobu úhrady (úhrada celé částky předem, úhrada 50% zálohy nebo dobírka) bude zakázka připravena a expedována:


-u zásilky na dobírku nejpozději do 10 pracovních dnů od přijetí objednávky


-u zásilky s úhradou předem nebo s úhradou zálohy do 10 pracovních dnů od přijetí platby


V případě velkých objednávek nebo v případě momentálního nedostatku některého zboží na skladě si dodavatel vyhrazuje právo prodloužení dodací lhůty. V takovém případě bude velkoobchodní partner informován o termínu dodávky telefonicky nebo e-mailem.


Závěrečná ustanovení


Smluvní vztah mezi dodavatelem a velkoobchodním partnerem se řídí platnými právními předpisy, Obchodními podmínkami internetového obchodu www.copshop.cz a těmito Velkoobchodními podmínkami.


Kontaktní údaje prodávajícího: adresa pro doručování (provozovna) U Hřiště 175/15, 664 91 Ivančice, adresa elektronické pošty obchod@copshop.cz, telefon +420 601 222 922.


 


V Brně dne 1. ledna 2017